3ο Συνέδριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού/ 3rd Digital Transformation Conference

3ο Συνέδριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού/ 3rd Digital Transformation Conference

Ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και η Οικονομική Ανάπτυξη» ήταν το θέμα του Συνεδρίου που συνδιοργανώσαμε την Παρασκευή 15 Απρίλιου με (κυρίως υπεύθυνο) τον Ι. Πολλάλη (και το Εργαστήριο που διευθύνει «iLeads») και Ν. Κουρογένη αλλά και πολλούς άλλους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην μεγαλύτερη συνεδριακή αίθουσα της Αττικής την “Μελίνα Μερκούρη” του ΣΕΦ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παπαθανάση και τον Δήμαρχο Πειραιώς κ. Ι. Μώραλη για την παρουσία τους, τους εκλεκτούς ομιλητές, τους συναδέλφους αλλά και τους περίπου 800 συμμετέχοντες για την ενεργή συμμετοχή τους. Τέλος είμαι χαρούμενος που συνέβαλλα μαζί με την Χ. Τσιλιγκίρη και τον Α. Κότιο ώστε ο χώρος αυτός του ΣΕΦ να έλθει στη χρήση του Πανεπιστημίου Πειραιώς και να αποτελεί πλέον το “Θαλάσσιο Campus του”, τον ΔΕΣΜΟ της παιδείας με τον πολιτισμό και αθλητισμό στον Πειραιά.

(Απρίλιος 2022)

“Digital Transformation and Economic Development” was the theme of the Conference that we co-organized on Friday, April 15, along with I. Pollalis (and the “iLeads” Laboratory) and N. Kourogenis, as well as many colleagues of the University of Piraeus in the largest conference hall of Attica region, “Melina Merkouri” (at Peace and Friendship Stadium). We would like to thank Minister of Development Mr. Papathanasis and Mayor of Piraeus Mr. I. Moralis for their attendance, the distinguished speakers, colleagues and the 800 attendees for their active participation during the conference. Finally, I am happy that I contributed along with Ch. Tsiligkiri and A. Kotios to make Peace and Friendship stadium the “Marine Campus” of University of Piraeus, and the LINK among education, culture and sports in Piraeus.

(April 2022)

Facebook
Twitter
LinkedIn