Χρηματοδοτικό/ Επενδυτικό Forum με θέμα «Χρηματοδότηση και Ελληνική Επιχειρηματικότητα»/ Investment Forum on «Financing and Greek Entrepreneurship»

Χρηματοδοτικό/ Επενδυτικό Forum με θέμα «Χρηματοδότηση και Ελληνική Επιχειρηματικότητα»/ Investment Forum on «Financing and Greek Entrepreneurship»

Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel το χρηματοδοτικό/ επενδυτικό forum με θέμα «Χρηματοδότηση και Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης – Διευθέτηση «Κόκκινων» Δανείων – Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων» υπό τη διοργάνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (Σ.Ε.Ο.ΔΙ.) και σε συνεργασία πολλών Φορέων και Ενώσεων. Αναπτύχθηκε το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού και των τρόπων διαχείρισης τους στη ναυτιλία.

On Thursday the 7th of July 2016, this very interesting Forum took place in Athens Greece focusing on alternative methods of financing and Corporate Restructuring. The forum was organized from the Association of Greek Chief Financial officers.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 2

Facebook
Twitter
LinkedIn