Εκδήλωση στο Metropolitan Hotel της WISTA Hellas/ WISTA Hellas Annual Forum

Εκδήλωση στο Metropolitan Hotel της WISTA Hellas/ WISTA Hellas Annual Forum

Women in Shipping, σημαντικές παρουσίες, καλές φίλες, κάποιες … παλιές φοιτήτριες, όλες εξαιρετικές.

Women in shipping, important persons, good friends, some … students, all exceptional.

Facebook
Twitter
LinkedIn