Εκπαιδευτικό ταξίδι Λονδίνο – Νέα Υόρκη/ Educational trip to London – New York

Εκπαιδευτικό ταξίδι Λονδίνο – Νέα Υόρκη/ Educational trip to London – New York

Από το εκπαιδευτικό ταξίδι του MSc in Shipping Management στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν αρκετούς ναυτιλιακούς φορείς και να τους μιλήσουν ειδικοί από πληθώρα οργανισμών, πανεπιστημίων και εταιρειών, όπως Miller Insurance, International Association of Classification Societies (IACS) & London P&I, Port Authority of New York and New Jersey, American P&I Club.

(Μάιος 2022)

From the visit of the 2021-2022 cohort of the MSc in Shipping Management, University of Piraeus to London and New York. Many visits to companies and organisations, excellent presentations of real cases from top professionals, active interaction and warm welcome to all of us from Miller Insurance, International Association of Classification Societies (IACS) & London P&I, Port Authority of New York and New Jersey, American P&I Club.

(May 2022)

Facebook
Twitter
LinkedIn