Επίσκεψη στην εταιρεία Marmaras Navigation Ltd/ Visit to Marmaras Navigation Ltd

Επίσκεψη στην εταιρεία Marmaras Navigation Ltd/ Visit to Marmaras Navigation Ltd

Από την επίσκεψη στην εταιρεία Marmaras Navigation Ltd.

Ευχαριστούμε την Marmaras Navigation Ltd που οργάνωσε μια ολόκληρη εκπαιδευτική ημερίδα προσφορά στους φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ευχαριστούμε τους εισηγητές κ. Ζεκη Δέσποινα, τον κ. Πολωλο Κωνσταντίνο και τον κ. Γιαννικη Αναστάση για τις διαλέξεις τους που ήταν προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ακροατηρίου, αλλά ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τη κ. Βουδρη, τους αποφοίτους του τμήματος μας κ. Θεοδώρου Ελευθερία και τον κ. Τσαταλα Πασχάλη που συνέβαλαν και συνέδραμαν και με τις ομιλίες τους στην επιτυχία αυτής της ημερίδας (7 Φεβρουαρίου 2018).

From our visit to Marmaras Navigation Ltd.

We thank Marmaras Navigation Ltd for organizing an entire educational day for the students of the postgraduate program of the Department of Maritime Studies (University of Piraeus). We thank Mrs. Zekis Despina, Mr. Pololos Konstantinos and Mr. Giannikis Anastassis for their lectures that were tailored to the needs of the audience, but we especially thank Mrs Buddri, the graduates of our department Mr. Theodorou Eleftheria and Mr. Tsatalas Paschalis, who contributed with their speeches to the success of this workshop (February 7th 2018).

Facebook
Twitter
LinkedIn