Επίσκεψη στο πλοίο Panamax AMBER S/ Visit onboard Panamax AMBER S

2022 10 ship 05

Από την επίσκεψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του M.Sc. in Shipping Management του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλοίο Panamax AMBER S στο Πέραμα, όπου ο Μέντορας του Προγράμματος Γ. Σύμπουρας είχε ευγένεια να μας φιλοξενήσει και να μας καθοδηγήσει. (Οκτώβριος 2022)

It was a full day for our M.Sc. in Shipping Management, University of Piraeus, students going on board the berthed Panamax AMBER S at Perama where our Mentor Yorgis Simbouras had the genuine courtesy to host and guide us. An unforgettable experience -one of the many more to come. (October 2022)

Facebook
Twitter
LinkedIn