Καθομολόγηση διδάκτορος/ Doctoral conferment ceremony

Καθομολόγηση διδάκτορος/ Doctoral conferment ceremony

Από τη καθομολόγηση της νέας διδάκτορος του Πανεπιστημίου Πειραιά Μαρίας Καρακασνάκη η οποία εκπόνησε διδακτορική διατριβή με τίτλο “The impact of quality management systems (ISO standards, ISM Code, TQM) on the management and performance of shipping companies” και της οποίας ήμουν ο επιβλέπων καθηγητής.

From the doctoral conferment ceremony of my Ph. D. student, Maria Karakasnaki, at University of Piraeus. The title of her Ph. D. thesis is  “The impact of quality management systems (ISO standards, ISM Code, TQM) on the management and performance of shipping companies“.

Facebook
Twitter
LinkedIn