Ναυτιλιακή Ημερίδα στον Πειραιά/ Shipping Workshop at Piraeus

Ναυτιλιακή Ημερίδα στον Πειραιά/ Shipping Workshop at Piraeus

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, ο Σύλλογος Αποφοίτων “Saint-Paul” σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και την Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά “Saint-Paul” διοργάνωσαν μία ημερίδα αφιερωμένη στις επαγγελματικές επιλογές που προσφέρει η ελληνική ναυτιλία.

On Monday 4th November 2019, the Alumni Association of “Saint-Paul” school in collaboration with the Piraeus Chamber of Commerce and Industry and “Saint-Paul” school organized a workshop dedicated to the professional opportunities offered by the Greek shipping industry.

Facebook
Twitter
LinkedIn