Ορκωμοσία αποφοίτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων/ Ceremony for Graduates of Postgraduate Programs

Ορκωμοσία αποφοίτων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων/ Ceremony for Graduates of Postgraduate Programs

Από την ημέρα αποφοίτησης και ορκωμοσίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων MSc in Shipping Management και ΠΜΣ “Ναυτιλία”, παρουσία πολλών συγγενών και εκλεκτών καλεσμένων.

Καλό κατευόδιο στους νεόυς ναυτιλιακούς συναδέλφους μας πλέον στη νέα τους ζωή, καλά ταξίδια στις απέραντες θάλασσες.

From the graduation day for our M.Sc students in shipping management and shipping. We are honored from the presence of many distinguished guests from the Greek Shipping Industry to whom we are grateful.

To all new colleagues sail well to your destiny.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn