Συνάντηση με Διευθύνοντες Συμβούλους με πρωτοβουλία του Ε.Ι.Ε.Π./ CEO’s meeting (Hellenic Institute of Customer Care)

Συνάντηση με Διευθύνοντες Συμβούλους με πρωτοβουλία του Ε.Ι.Ε.Π./ CEO's meeting (Hellenic Institute of Customer Care)

Παρουσίαση από κοινού με το μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (Ε.Ι.Ε.Π.) Καθηγητή και Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Σιώμκο κοινής έρευνας με θέμα «Εμπειρία του Πελάτη» στο ξενοδοχείο Sofitel με συμμετοχή εκπροσώπων (Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές) 59 ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2017) με πρωτοβουλία του Προέδρου του κ. Φρανκ Τυμπώ και του ΔΣ. 

Joint presentation of «Customer Experience» with the Member of the Board of Directors of the Hellenic Institute of Customer Care, Professor and Dean of School of Business (Athens University of Economics and Business) Mr. Georgios Siomkos at the Sofitel Hotel during a workshop of CEO’s from 59 Greek and multinational companies operating in Greece, which was organized by the Hellenic Institute of Customer Care (Athens, 20th of October 2017) and initiated by the President Mr. Frank Tumpo as well as by the Board of Directors. 

Facebook
Twitter
LinkedIn