Βράβευση των Επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ/ Awarding of the New Students in Universities and Technological Educational Institutions

Βράβευση των Επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ/ Awarding of the New Students in Universities and Technological Educational Institutions

Από τον χαιρετισμό στην Βράβευση των Επιτυχόντων του 2017 σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από τον Σύλλογο Εφοριακών Αττικής & Κυκλάδων και τον πρόεδρο του κ. Βασίλη Σπανάκη μαζί με τους συναδέλφους καθηγητές Θ. Λύτρα από τη Νομική Σχολή Αθήνας, Γιάννη Φίλο από το Πάντειον Πανεπιστήμιο και Κ. Καραμάνη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (6 Ιανουαρίου 2018).

From the Greeting in the Awarding ceremony of the New Students in Universities and Technological Educational Institutions of the year 2017 organized by the Association of Tax Officers in Attica and Cyclades, and its President Mr. Vasilis Spanakis, together with Professors Th. Lytras from the Athens School of Law, Yannis Filos from the Panteion University and K. Karamanis from the Athens University of Economics and Business (6th of January 2018).

Facebook
Twitter
LinkedIn