Απονομή πιστοποιητικών GNOSIS/ GNOSIS Certificates awarding

Απονομή πιστοποιητικών GNOSIS/ GNOSIS Certificates awarding

Από την απονομή από την Ένωση Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων των πτυχίων της GNOSIS με την πιστοποίηση ακαδημαϊκής αρτιότητας από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Φεβρουάριος 2020).

From the Gnosis Certificate (endorsed by the Department of Maritime Studies of University of Piraeus) awarding (February 2020).

Facebook
Twitter
LinkedIn