Ημέρες Θάλασσας 2020/ Maritime Days 2020

Ημέρες Θάλασσας 2020/ Maritime Days 2020

Στις Ημέρες Θάλασσας 2020 ανακοινώθηκε η Ίδρυση του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία (Κ.Α.Ν.) του Πανεπιστημίου Πειραιά. Όλοι οι θεσμικοί φορείς της Ναυτιλίας, από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (EEE), το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΝΕΕ), το ΕΒΕΠ, την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (EENMA), τον δήμο Πειραιά, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (ΣΒΑΠ) και ελπίζουμε και η κοινωνία του Πειραιά και της Ελλάδας μαζί μας.

The establishment of the Maritime Excellence Center was announced during the “Maritime days 2020”. All institutional bodies of the maritime industry, including the Union of Greek Shipowners, the Hellenic Chamber of Shipping, the Piraeus Chamber of Commerce and Industry, the Hellenic Shortsea Shipowners Association, the Municipality of Piraeus, the Federation of Attica and Piraeus Industries and the community of Piraeus support the initiative of the University of Piraeus.

Facebook
Twitter
LinkedIn