Συνέντευξη στην ΕΡΤ/ Interview at Hellenic Broadcasting Corporation

Συνέντευξη στην ΕΡΤ/ Interview at Hellenic Broadcasting Corporation

Από τη συνέντευξη σχετικά με τη σημασία της διώρυγας του Σουέζ για τις θάλλασιες μεταφορές στην Ε.Ρ.Τ (Απρίλιος, 2021).

From the interview at Hellenic Broadcasting Corporation regarding the importance of Suez canal for maritime transport (April, 2021).

Facebook
Twitter
LinkedIn