Διαφάνεια

Αρχή ζωής που -για τη διοίκηση- οφείλει να εδράζεται και υποστηρίζεται από:

  • Ουσιαστική τεκμηρίωση απόψεων και επιχειρημάτων, κατάθεση εμπρόθεσμα πλήρων εισηγήσεων με θέση και άποψη στα συλλογικά όργανα, σύντομη χρονικά σύνταξη πρακτικών και κοινοποίηση τους εντός εξαμήνου στα μέλη των συλλογικών οργάνων. Προσβασιμότητα όλων και ελεύθερα στις αποφάσεις και το σκεπτικό της διοίκησης.
  • Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου (κανονισμοί λειτουργίας) από πριν συμφωνημένων και ισχυόντων έναντι όλων χωρίς διακρίσεις ανάλογα με τη σχέση, το φύλο, την προτίμηση, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς εύνοιες
  • Λογοδοσία με συχνή ενημέρωση των μελών των συλλογικών οργάνων και του συνόλου των εμπλεκομένων επί του συνόλου των αποφάσεων και πράξεων και αποτελεσμάτων της διοίκησης
  • Ενδεικτικά όλες οι εισηγήσεις και αποφάσεις του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών διανέμονται ηλεκτρονικά στα μέλη της Συνέλευσης
  • Ενδεικτικά Κανονισμός Λειτουργίας Ναυτιλιακού Τμήματος
  • Ενδεικτικά ενημέρωση συνέλευσης για το σύνολο των δαπανών όλων των προγραμμάτων
diafaneia

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
exostrefeia

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
synesi

ΣΥΝ(ΑΙΝ)ΕΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
metriopatheia

ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
synaisthima

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ