Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς/ Workshop at University of Piraeus

Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς/  Workshop at University of Piraeus

Από εκδήλωση του Ναυτιλιακού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

From a workshop organized by the Department of Maritime Studies at University of Piraeus

Αγγελος Ομιλητής 1

Facebook
Twitter
LinkedIn