Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδος/ Educational visit at the Bank of Greece

2023 01 trapeza 04

Μεγάλη ευκαιρία για τους φοιτητές μας του M.Sc. in Shipping Management, του Πανεπιστημίου Πειραιώς μαζί με καθηγητές και φοιτητές του University of Illinois στο πλαίσιο της σύνδεσης τους με την αγορά να παρακολουθήσουν μία ενδελεχή ανάλυση των ναυτιλιακών οικονομικών δεικτών και του τρόπου υπολογισμού τους σε κορυφαίο επίπεδο από τους πιο ειδικούς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ευχαριστούμε τον Υποδιοικητή κ. Θ. Πελαγίδη, τον Διευθυντή Στατιστικής κ. Ν. Τσαβέα, και προϊσταμένους κ. Σ. Παναγιώτου και κ. Κ. Κλουρή για τη συνδρομή και τις παρουσιάσεις τους. Έπεται (μεγάλη και μακρά) συνέχεια… (Ιανουάριος 2023)

Such a great opportunity for the MSc in Shipping Management, University of Piraeus students and Faculty members together with Gies College of Business visiting the Bank of Greece and attend precious insights on the ways the Bank analyses data for the shipping industry and prepares reporting to the Eurosystem and Eurostat. Thank you Deputy Governor of the Bank of Greece Prof. Theodore Pelagidis, for your support and for hosting and accommodating our event, Director Dr. NIC TSAVEAS and functionalists Dr. Stelios Panagiotou and Dr. Klouri Katerina for your presentations. (January 2023)

Facebook
Twitter
LinkedIn