Επίσκεψη στην εταιρεία Karamolegos Bakery S.A./ Visit at Karamolegos Bakery S.A.

2023 01 karamolegkos 01

Επιστροφή στα … πάτρια. Με νέους ανθρώπους που πιστεύουν στην αξία της εξωστρέφειας αλλά και των συνεργειών. Μία ομάδα 30 φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (Ναυτιλιακό και Οικονομικό Τμήματα) μαζί με 30 φοιτητές και καθηγητές από τις ΗΠΑ και το Gies College of Business University of Illinois Urbana-Champaign επισκεφθήκαμε τον Karamolegos Bakery S.A., την πιο σύγχρονη (state of the art) αρτοβιομηχανία στην Ευρώπη. Είδαμε το υπερσύγχρονο εργοστάσιο, τις γραμμές παραγωγής, το κέντρο Logistics, τον ποιοτικό έλεγχο. Κύρια όμως είδαμε τον Μανώλη και τον Ηλία Καραμολέγκο που μαζί με όλους τους διευθυντές μας δώσαν πληροφορίες, συμβουλές αλλά και πολλή αγάπη. Ευχαριστούμε Μανώλη. (Ιανουάριος 2023)

From our visit at Karamolegos Bakery S.A. with young people who believe in the value of extroversion and synergies. A group of 30 students from the University of Piraeus (Maritime and Economics Departments) together with 30 students and professors from the USA and the Gies College of Business University of Illinois Urbana-Champaign visited Karamolegos Bakery S.A., the most state of the art bread factory in Europe. We saw the state-of-the-art factory, the production lines, the logistics center and quality control. But mainly we saw Manolis and Ilias Karamolegos and the managers who gave us information, advice and a lot of love. Thank you Manolis. (January 2023)

Facebook
Twitter
LinkedIn