Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 1η/ Educational Trip in London Day 1

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 1η/ Educational Trip in London Day 1

Από την πρώτη μέρα του εκπαιδευτικού ταξιδιού του ΠΜΣ στη Ναυτιλιακή Διοικητική στο Λονδίνο. Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με επίσκεψη στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

From the first day of the educational trip of the M.Sc. in Shipping Management in London. First day in London began with International Maritime Organization (IMO)

Facebook
Twitter
LinkedIn