Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 2η/ Educational Trip in London Day 2

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 2η/ Educational Trip in London Day 2

Από τη δεύτερη μέρα του εκπαιδευτικού ταξιδιού του ΠΜΣ στη Ναυτιλιακή Διοικητική στο Λονδίνο. Η δεύτερη μέρα περιελάμβανε επισκέψεις στο London P&I Club και Baltic Exchange.

From the second day of the educational trip of the M.Sc. in Shipping Management in London. The second day in London included London P&I and Baltic Exchange visits.

Facebook
Twitter
LinkedIn