Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 3η/ Educational trip in London Day 3

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 3η/ Educational trip in London Day 3

Από την τρίτη μέρα του εκπαιδευτικού ταξιδιού του ΠΜΣ στη Ναυτιλιακή Διοικητική στο Λονδίνο. Η τρίτη μέρα περιελάμβανε επίσκεψη στη NYK Group Europe Ltd.

From the third day of the educational trip of the M.Sc. in Shipping Management in London. The third day in London included NYK Group Europe Ltd visit.

Facebook
Twitter
LinkedIn