Μνημόνιο Συμφωνίας/ Memorandum of Understanding for Cooperation

Μνημόνιο Συμφωνίας/ Memorandum of Understanding for Cooperation

Από την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας φορέων του Πειραιά για την έρευνα, την καινοτομία και την κατάρτιση στις εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

From the signing of the Memorandum of Understanding for Cooperation among Institutions in Piraeus for Research, Innovation and Training in Freight Transport and Supply Chain.

Facebook
Twitter
LinkedIn