Εορτασμός 30 χρόνων του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών/ Celebration of 30 years of the Department of Maritime Studies

Εορτασμός 30 χρόνων του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών/ Celebration of 30 years of the Department of Maritime Studies

Από τον εορτασμό των 30 χρόνων του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

From the celebration of 30 years of the Department of Maritime Studies (Unversity of Piraeus).

Facebook
Twitter
LinkedIn