Ορκωμοσία/ Graduation Day

Ορκωμοσία/ Graduation Day

Από την τελετή ορκωμοσίας του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

From the graduation ceremony at the Department of Maritime Studies of University of Piraeus.

Facebook
Twitter
LinkedIn