Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ναυτιλιακή Διοικητική/ M.Sc. in Shipping Management

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ναυτιλιακή Διοικητική/ M.Sc. in Shipping Management

Από την παρουσίαση του νέου αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Ναυτιλιακή Διοικητική (M.Sc. in Shipping Management) του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

From the presentation of the new M.Sc. in Shipping Management of the Department of Maritime Studies (University of Piraeus). The new M.Sc. program is taught and assessed in English.

Facebook
Twitter
LinkedIn