Επίσκεψη του Προέδρου του NYU/ Visit of the President of NYU

Επίσκεψη του Προέδρου του NYU/ Visit of the President of NYU

Από την επίσκεψη του Προέδρου και του Κοσμήτορα του NYU στην Ελλάδα και την υποδοχή τους από την Πρόεδρο του Ιδρύματος Λάτση. (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018)

From the visit of the President and Provost of NYU in Greece and their welcoming by the President of Latsis Foundation. (Athens, September 2018)

Facebook
Twitter
LinkedIn