1ο Ναυτιλιακό Εκπαιδευτικό Φόρουμ/ 1st Maritime Educational Forum

1ο Ναυτιλιακό Εκπαιδευτικό Φόρουμ/ 1st Maritime Educational Forum

Από το 1ο Ναυτιλιακό Εκπαιδευτικό Φόρουμ υπό την οργάνωση του CareerStream και του Ινστιτούτου Ναυτιλιακής & Οικονομικής Στρατηγικής (IMES) στο Πολεμικό Μουσείο. Το θέμα του φόρουμ ήταν η ναυτιλιακή εκπαίδευση των νέων στην Ελλάδα (Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018).

From the 1st Maritime Educational Forum organized by CareerStream and the Institute of Maritime and Economic Strategy and held at the War Museum in Athens. The theme of the forum was shipping education for young people in Greece (September, 13th 2018).

Facebook
Twitter
LinkedIn