Παρουσίαση στη Λεμεσό/ Presentation in Limassol

Παρουσίαση στη Λεμεσό/ Presentation in Limassol

Παρουσίαση πτυχών του ISM Code αλλά και σύγχρονων μεθόδων διοίκησης συστημάτων ποιότητας σε 35 shipping executives από όλον τον κόσμο στη Λεμεσό (22 Φεβρουαρίου 2018).

Presentation of certain chapters of the ISM CODE and modern quality management techniques to 35 shipping executives from all over the world in Limassol (February 22nd 2018).

Facebook
Twitter
LinkedIn