Συμφωνία για συνεργασία/ Agreement for cooperation

Συμφωνία για συνεργασία/ Agreement for cooperation

Από την έναρξη της νέας συνεργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη “Ναυτιλιακή Διοικητική” του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το Dalian Maritime University (DMU) και το Κινέζικο Ναυτιλαικό Πλέγμα (Ιούλιος, 2019).

From the beginning of the new cooperation between M.Sc. in Shipping Management of the Department of Maritime Studies (University of Piraeus) with Dalian Maritime University (DMU) and the Chinese Maritime Cluster (July, 2019).

Facebook
Twitter
LinkedIn