Επίσκεψη στην εταιρεία Capital Ship Management Corp./ Visit to Capital Ship Management Corp.

Επίσκεψη στην εταιρεία Capital Ship Management Corp./ Visit to Capital Ship Management Corp.

Από την επίσκεψη των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη “Ναυτιλιακή Διοικητική” στην αίθουσα της διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας Capital Ship Management Corp. (Ιούλιος 2019).

From the MSc in Shipping Management students visit to the crisis room of the Capital Ship Management Corp. (July, 2019).

Facebook
Twitter
LinkedIn