Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς/ Department of Maritime Studies of University of Piraeus

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς/ Department of Maritime Studies of University of Piraeus

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς  (Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019)

Faculty members of the Department of Maritime Studies of University of Piraeus (Academic year 2018-2019)

Facebook
Twitter
LinkedIn