Νέαρχος Γαλανάκης

Επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑ Παθολογίας -Λοιμώξεων, Πρώην Συντονιστής Διευθυντής  Α’ Παθολογικού Τμήματος και Μονάδας Λοιμώξεων Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

galanakis

Με μεγάλη χαρά και ιδία γνώση θα αναφερθώ στα διοικητικά προσόντα του κ. Παντουβάκη όπως τα αντιλήφθηκα σε συνθήκες κρίσεως ( προετοιμασία  του Νοσοκομείου για τους Ολυμπιακούς  Αγώνες του 2004) και θα αναγνωρίσω ότι  ο Άγγελος είχε όλες εκείνες τις ιδιότητες που χρειάζεται ο κυβερνήτης ενός δύσκολου και εξαιρετικά μεγάλου και σύνθετου νοσοκομείου .

Δηλαδή η συνεργασιμότητα του με όλους, η ταχεία αντίληψη της υπαρχούσης  καταστάσεως και των προβλημάτων  που δυνατόν να δημιουργηθούν, η ικανότητα  του να διαχωρίζει το επουσιώδες από το ουσιώδες, η ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων , η δημιουργία εναλλακτικού σχεδίου για περίπτωση αποτυχίας του κυρίως σχεδίου (plan B) και η φροντίδα του για την ταχεία διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων δημιουργούσε σε όλους μας ένα αίσθημα  εμπιστοσύνης και ένα κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια. Κινητοποίησε σε μέγιστο βαθμό την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου για βελτίωση όπου ήταν δυνατό της ξενοδοχειακών  υποδομών του νοσοκομείου  και εμάς στο να εκσυγχρονίσουμε  όλες τις στρατηγικές μας όσον αφορά των έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, παράλληλα προηγηθήκαμε άλλων νοσοκομείων στην εκπαίδευση του προσωπικού μας  στην αντιμετώπιση πιθανών βιοτρομοκρατικών κτυπημάτων ή μεταφοράς σπανίων και επικινδύνων  παθογόνων με αρκετές ασκήσεις.

Εν κατακλείδι από τους επτά ή οκτώ Διοικητές ή Προέδρους που γνώρισα κατά την διάρκεια της θητείας  μου των 37 ετών ως νοσοκομειακός γιατρός (Πανεπιστημιακός και ΕΣΥ) ο κ Παντουβάκης κρίνεται  ως ο επαρκέστερος διοικητικά.

Του εύχομαι κάθε επιτυχία γιατί πιστεύω ότι  πράγματι το αξίζει.

Νέαρχος Γαλανάκης
Επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑ Παθολογίας -Λοιμώξεων
Πρώην Συντονιστής Διευθυντής  Α’ Παθολογικού Τμήματος και Μονάδας Λοιμώξεων
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας -Πειραιά “Άγιος Παντελεήμων”

Είπαν για εμένα ...