Βασιλική Αναγνωστοπούλου

Δικηγόρος Αθηνών

  • Aρχική
  • Βασιλική Αναγνωστοπούλου
img 0036

Η συνεργασία μας με τον ‘Άγγελο Παντουβάκη, άρχισε το 1995 όταν εγώ ήμουν νομική συνεργάτης και αυτός ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας  “ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ”, και συνεχίστηκε και όταν ορίστηκε το 1997 Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Αν και σε νεαρότατη ηλικία διοίκησε με εξαιρετική ικανότητα και αποτελεσματικότητα ξεπερνώντας τα εμπόδια της γραφειοκρατίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενεργούσε με προτεραιότητα την προώθηση της καινοτομίας, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και τους διαθέσιμους πόρους κατά παραδειγματικό τρόπο.

Το 1999 -2000 ξαναβρεθήκαμε στην “Αναπτυξιακή Εταιρεία Παραγωγικών Επενδύσεων Α.Ε.”, όπου ως Διευθύνων Σύμβουλος διαχειρίσθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικά το πρόγραμμα Τεχνικής βοήθειας του προγράμματος “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”, με κορυφαίο έργο, την μελέτη πιλοτικής εφαρμογής της λειτουργίας των Κ.Ε.Π.

Η διορατικότητα του, η ικανότητά του να “διαβάζει πίσω από τις λέξεις” και η εντιμότητά του στη διαχείριση ανθρώπων και πόρων, είναι αυτά που τον χαρακτηρίζουν. Αυτό όμως που τον κάνει πραγματικά ξεχωριστό όμως, είναι ότι παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας και τις αναρίθμητες ασχολίες του βρίσκει πάντα χρόνο να συνδράμει τον φίλο, τον συνεργάτη, τον συνάδελφο, τον φοιτητή, όποτε του ζητηθεί.

Αυτό το τελευταίο είναι που κρατώ πάντα στη σκέψη μου για τον Άγγελο και του εύχομαι να έχει επιτυχία, σε κάθε νέο εγχείρημά του.

Βασιλική Αναγνωστοπούλου
Δικηγόρος Αθηνών
Σκουφα 66,  106 80, Αθήνα

Είπαν για εμένα ...