Νέα

4ο IFOSMA και Εορτασμός των 30 χρόνων του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών/ 4th IFOSMA and 30-year celebration of the Department of Maritime Studies

4ο IFOSMA και Εορτασμός των 30 χρόνων του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών/ 4th IFOSMA and 30-year celebration of the Department of Maritime Studies

Στις 12 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Celestyal Olympia το 4ο International Forum on Shipping Marketing and Management (IFOSMA) με θέμα “Creating value operating in culturally diverse environments”, ενώ ως κύριος στόχος του αποτέλεσε η ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου της πολυπολιτισμικότητας των πληρωμάτων στη σύγχρονη ναυτιλιακή βιομηχανία. Μετά το τέλος του φόρουμ

Μνημόνιο Συμφωνίας/ Memorandum of Understanding for Cooperation

Μνημόνιο Συμφωνίας/ Memorandum of Understanding for Cooperation

Από την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας φορέων του Πειραιά για την έρευνα, την καινοτομία και την κατάρτιση στις εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. From the signing of the Memorandum of Understanding for Cooperation among Institutions in Piraeus for Research, Innovation and Training in Freight Transport and Supply Chain.

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 3η/ Educational trip in London Day 3

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 3η/ Educational trip in London Day 3

Από την τρίτη μέρα του εκπαιδευτικού ταξιδιού του ΠΜΣ στη Ναυτιλιακή Διοικητική στο Λονδίνο. Η τρίτη μέρα περιελάμβανε επίσκεψη στη NYK Group Europe Ltd. From the third day of the educational trip of the M.Sc. in Shipping Management in London. The third day in London included NYK Group Europe Ltd visit.

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 2η/ Educational Trip in London Day 2

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 2η/ Educational Trip in London Day 2

Από τη δεύτερη μέρα του εκπαιδευτικού ταξιδιού του ΠΜΣ στη Ναυτιλιακή Διοικητική στο Λονδίνο. Η δεύτερη μέρα περιελάμβανε επισκέψεις στο London P&I Club και Baltic Exchange. From the second day of the educational trip of the M.Sc. in Shipping Management in London. The second day in London included London P&I and Baltic Exchange visits.

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 1η/ Educational Trip in London Day 1

Εκπαιδευτικό ταξίδι στο Λονδίνο Μέρα 1η/ Educational Trip in London Day 1

Από την πρώτη μέρα του εκπαιδευτικού ταξιδιού του ΠΜΣ στη Ναυτιλιακή Διοικητική στο Λονδίνο. Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με επίσκεψη στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. From the first day of the educational trip of the M.Sc. in Shipping Management in London. First day in London began with International Maritime Organization (IMO)

Κοπή πίτας του ΠΜΣ στη Ναυτιλιακή Διοικητική/ Pitta Cutting of the MSc in Shipping Management

Κοπή πίτας του ΠΜΣ στη Ναυτιλιακή Διοικητική/ Pitta Cutting of the MSc in Shipping Management

Την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 το ΠΜΣ στη Ναυτιλιακή Διοικητική είχε την χαρά να κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Καθηγητές, φοιτητές και εμπειρογνώμονες παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και διασκέδασαν όλοι μαζί. Μια υπέροχη εκδήλωση που έκλεισε με την κλήρωση ενός tablet σε φοιτήτρια του προγράμματος. On Monday 11th February 2019, the MSc in Shipping Management had

Κοπή της πίτας των Ελλήνων Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων/ Pitta Cutting of the Hellenic Shipbrokers Association

Κοπή της πίτας των Ελλήνων Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων/ Pitta Cutting of the Hellenic Shipbrokers Association

Από την κοπή της πίτας της Ένωσης Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων αλλά και την απονομή των επαγγελματικών πτυχίων ΓΝΩΣΙΣ/GNOSIS στους νέους ναυλομεσίτες From the Pitta Cutting of the Hellenic Shipbrokers Association and Gnosis Certificate awarding to new shipbrokers.